CATL

1

CATL đứng đầu trong sản xuất pin hàng năm trên thế giới. Và nó hợp tác với nhiều nhà sản xuất ôtô trong nước và quốc tế nổi tiếng.

DRYAIR đã được cung cấp hệ thống khử ẩm hút ẩm cho CATL kể từ năm 2017.


Post time: May-31-2018

WhatsApp Online Chat !