Bằng sáng chế

 

Bằng sáng chế số

Tên sáng chế

1

200.910.154.107,0

phương pháp sản xuất của lithium chloride - silicone hợp chất bánh xe.

2

200.920.200.376,1

Hút ẩm máy hút ẩm với nhiệt ngưng tụ hồi phục

3

200.920.200.375,7

khung hợp kim nhôm của đơn vị xử lý không khí

4

201.020.681.615,2

Tháo thiết bị của máy hút ẩm

5

201.020.681.584,0

Hút ẩm máy hút ẩm với trao đổi nhiệt

7

201120481025.x

hút ẩm máy hút ẩm

8

201.120.480.964,2

Thấp Dew Point Máy hút ẩm

 WhatsApp Online Chat !