உற்பத்தி மெஷின், வசதி

Dryair வசதி

செயலாக்க உபகரணங்கள்-கட்டிங் இயந்திரம் வளைக்கும் இயந்திரம்

ஈரமுறிஞ்சி சுழலி கிடங்கில்

சோதனை அறைகள்

கிடங்கு

சோதனை உபகரணங்கள்

பதப்படுத்துதல் கருவி - மெஷின் கட்டிங்

பதப்படுத்துதல் கருவி -, PUP குழு தயாரிக்கும் இயந்திரம்

ரசிகர் கிடங்கில்WhatsApp Online Chat !