สิทธิบัตร

 

สิทธิบัตรเลขที่

ชื่อสิทธิบัตร

1

200,910,154,107.0

วิธีการผลิตของลิเธียมคลอไรด์ - ล้อสารประกอบซิลิโคน

2

200,920,200,376.1

เครื่องลดความชื้นสารดูดความชื้นด้วยความร้อนควบแน่นกู้คืน

3

200,920,200,375.7

กรอบอลูมิเนียมของหน่วยจัดการอากาศ

4

201,020,681,615.2

อุปกรณ์ของเครื่องลดความชื้นการระบายน้ำ

5

201,020,681,584.0

เครื่องลดความชื้นสารดูดความชื้นที่มีการถ่ายเทความร้อน

7

201120481025.x

เครื่องลดความชื้นสารดูดความชื้น

8

201,120,480,964.2

ต่ำจุดกลั่นตัวเครื่องลดความชื้น

 WhatsApp Online Chat !