ប៉ាតង់

 

លេខប៉ាតង់

ឈ្មោះប៉ាតង់

200910154107.0

វិធីសាស្រ្តនៃការផលិតលីចូមក្លរួ - កង់សមាសធាតុស៊ីលីកុន។

200920200376.1

Desiccant dehumidifier ជាមួយនឹងកំដៅ condensation បានយកមកវិញ

200920200375.7

ស៊ុមអាលុយមីញ៉ូមនៃអង្គភាពគ្រប់គ្រងខ្យល់

201020681615.2

ឧបករណ៍បង្ហូរទឹករបស់ឧបករណ៍បំលែងសំណើម

201020681584.0

Desiccant dehumidifier ជាមួយឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ

201120481025.x

ឧបករណ៍បំលែងសំណើម

201120480964.2

ឧបករណ៍បន្សាបសំណើមទាប

 


WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!