خدمات مشتری

کامل مشتری خدمات: 
Dryair فراهم می کند با کیفیت بالا، خدمات سریع و بهبود یافته برای مشتریان، Dryair کاملا آگاه است که با کیفیت قابل اعتماد و خدمات با کیفیت بالا محصول کامل است که باعث می شود مشتریان مطمئن باشند تشکیل شده است.
خدمات قبل از فروش: عمدتا شامل سوالات مشتریان، انتخاب محصول، طراحی راه حل، پاسخ فنی، و غیره.
در فروش خدمات: عمدتا شامل نصب، نظارت نصب و راه اندازی.
خدمات پس از فروش: از جمله مشاوره، پذیرش، جابجایی، بازرسی، آزمایش، دست زدن به شکایت، آموزش مشتری، تبادل فنی، و غیره.
تضمین خدمات: از طریق بخش خدمات پس از فروش در سراسر کشور، است که پیاده سازی پاسخگوی 24 ساعته، تمام محصولات ما با کامل خدمات پس از فروش تضمین شده است. ما مشتریان خود را با محصولات با کیفیت برتر، قیمت مطلوب ترین، و خدمات مناسب بازپرداخت خواهد شد.WhatsApp Online Chat !