2004-nji ýylda Hytaýyň Hangzhou şäheriniň Çingşan senagat parkynda ýerleşýän HZ DRYAIR, 10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýyň harby we howa giňişligi enjamlary we beýleki köp sanly raýat goşundylary üçin has ýokary öndürijilikli toplumlaýyn daşky gurşaw çözgüdi we ulgamlary bilen üpjün edýär. 15000 meýdany tutýar. inedördül metr we 160-dan gowrak işgäri bar, olaryň arasynda 5 sany uly inersener, 1 sany doktorlyk derejesi, 5 sany magistr derejesi bar

Işlerimiz

soňky taslamalar

Iteration biznes modeli kanwas marketing çekiş mukaddes grail seriýasy A maliýeleşdirme.Bir Stocka üstünligi tizleşdiriji bazar hyzmatdaşlygyny maliýeleşdirmek.

has giňişleýin gör
 • hefei
 • queensland tehnologiýa uniwersiteti
 • HOWPSUZ
 • Amerikan doňýar
 • ATL
 • BAK batareýasy
 • DOW
 • EVE
 • FPA
 • ganfeng
 • GC
 • GM
 • byd
 • KATL (1)
 • huihong
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!