lớp áo

Nguồn VOC nhân tạo chính là các chất phủ, đặc biệt là sơn và chất phủ bảo vệ.Dung môi cần thiết để trải một lớp màng bảo vệ hoặc trang trí.

Do đặc tính hòa tan tốt, NMP được sử dụng để hòa tan nhiều loại polyme.Nó cũng được sử dụng nhiều trong chế tạo pin lithium ion, làm dung môi để chuẩn bị điện cực.

Thay vì thải trực tiếp ra môi trường, các vật liệu hoạt tính có giá trị và quan trọng về mặt sinh thái - NMP từ các điện cực lithium-ion đã qua sử dụng có thể được thu hồi bằng máy tái chế dung môi NMP của Dryair.

Những sảm phẩm tương tự:(1).(2)

Ví dụ khách hàng:

7

Công ty TNHH Năng lượng EVE

số 8

Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Đông Reyong


Thời gian đăng: 29-05-2018
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!